top of page

Siyaabaha Looga Qayb Qaadan karo

2023 Spring Appeal
SA Letter Pg 1.png
Donate

Waxa kale oo aad qori kartaa personal checks lagu sameeyay:

Qolka Qoyska Janet S. Munt

u dir:

C/O Josh Miller
20 Allen Street, Burlington VT, 05401.  


Dareen Xornimo inaad la xiriirto su'aalo kasta.josh@thefamilyroomvt.org

La Wadaag Sheekadayada
Cover Impact Report.png
Guide to Giving Screenshot 11-09-2022.jpg
Parents as Leaders
Waalidiinta Sida Hoggaanka

Waalidiinta Qolka Qoyska waxay ku taageeraan shaqada Qolka Qoyska iyagoo u maraya jawaab celin, tabaruc iyo lacag ururin marmar ah. Shaqaaluhu waxay u arkaan waalidiinta iyo daryeelayaasha inay yihiin shuraako ku ah shaqadooda, dhammaanteenna waan ka wada shaqaynaa si aan u hubinno guusha xarunta iyo qoysaska ay u adeegto.
 

Codka waalidku si fiican ayuu uga dhex muuqdaa guddiga Qolka Qoyska, Kooxda La-talinta Waalidku si joogto ah ayay u kulmaan si ay fursad ugu helaan waalidiinta iyo shaqaalaha si ay ugala hadlaan barnaamijyada hadda jira iyo baahiyaha bulshada, oo ay soo jeediyaan horumar.

Haddii aad tahay waalid oo aad rabto inaad si firfircoon uga dhex muuqato Kooxda La-talinta Waalidka, noo soo dir iimayl, wac, ama kala hadal xubin shaqaalaha ka mid ah ka qayb qaadashada. 

bottom of page