Isku xidh ama u gudbi qoys

Waad ku mahadsan tahay xiisahaada Qolka Qoyska! Waxaan jeclaan lahayn inaan kula kulanno.

Is-diritaan

Ma tahay waalid ama daryeel bixiye raadinaya inaad ka bilowdo Qolka Qoyska? Haddii aad rabto inaad ka qaybgasho barnaamij-ku-dhigid, bilawga waa u fududahay sida is-muujin! Ma xiisaynaysaa inaad ku biirto barnaamijka diiwaangashan? La xidhiidh jackie@thefamilyroomvt.org ama wac 802-862-2121.Waxaad halkan ku biiri kartaa liiska sugitaanka dugsiga barbaarinta.

IMG_1375.jpg
IMG_6335.jpeg

Shuraakada Bulshada

Ma taageertaa qoys aad rabto inaad u tixraacdo Qolka Qoyska? Buuxi foomka gudbinta una soo dir jackie@thefamilyroomvt.org, ama na soo wac 802-862-2121.