top of page

Isku xidh ama u gudbi qoys

Waad ku mahadsan tahay xiisahaada Qolka Qoyska! Waxaan jeclaan lahayn inaan kula kulanno.

Self-Referral

Ma tahay waalid ama daryeel bixiye raadinaya inaad ka bilowdo Qolka Qoyska? Haddii aad rabto inaad ka qaybgasho barnaamij-ku-dhigid, bilawga waa u fududahay sida is-muujin! Ma xiisaynaysaa inaad ku biirto barnaamijka diiwaangashan? La xidhiidh jackie@thefamilyroomvt.org ama wac 802-862-2121.Waxaad halkan ku biiri kartaa liiska sugitaanka dugsiga barbaarinta.

IMG_1375.jpg
Community Referal
Community
bottom of page